Sommerferielæsning for ledere

Musskema

Har du svært ved at slippe dit ledelsesfag helt i løbet af ferien?

Eller har du nogle stille stunder i ferien, du gerne vil bruge til at blive endnu klogere på dit fag?

I dette blogindlæg har vores udviklingsdirektør Jørgen Skovhus Haunstrup samlet en række bøger, der egner sig til sommerferielæsning for ledere. Jørgen har i de seneste år overvejende læst forskningsartikler om ledelse, men sætter her fokus på praksisorienterede ledelsesbøger, der nok egner sig bedre til sommerferielæsningen for de fleste.

 
 
Ledelsesteamet gentænkt_2

’Ledelsesteamet gentænkt’ af Anders Trillingsgaard

”Den bedste praksisorienterede ledelsesbog, jeg har læst inden for de seneste år, er Anders Trillingsgaards ’Ledelsesteamet gentænkt’, og den vil stå øverst på min liste med anbefalede bøger i denne sammenhæng.

Med afsæt i særligt Wilfred Draths forskning og tænkning beskriver bogen de centrale ledelsesopgaver og giver gode håndgribelige forslag til og eksempler på, hvordan man kan kaste sig over opgaven med at sætte kurs og skabe koordinering og commitment.

Bogen udfolder på eksemplarisk vis, at ledelse er adfærd – noget der skal skabes – og ikke noget, man er.”

 

 

 

Fremtidens organisation_2

’Fremtidens organisation’ af Frederic Laloux

”Frederic Laloux stiller på inspirerende vis spørgsmålstegn ved, om vi har indrettet vores organisationer, så de passer til nutiden og fremtiden.

Jeg er ikke færdig med at tænker over, hvorvidt Laloux’ model rummer (alle) svarene på, hvordan vi i 2020 bør udvikle vores organisationer, men bogen er forfriskende og kan give stærk inspiration til at overveje, styrkerne og udfordringerne ved de organisationer, vi hver især er en del af.

Og de fleste vil nok også finde inspiration til nye måder at tænke udvikling på.”

 

 

 

Lederen mellem tvivl og handlekraft_2

’Lederen mellem tvivl og handlekraft - paradokser
og personligt lederskab’ af Lotte Lüschers

”Endelig kan jeg anbefale at læse Lotte Lüschers bog om paradoksledelse: ’Lederen mellem tvivl og handlekraft - paradokser og personligt lederskab’.

Jeg oplever, at hendes fokus på det krydspres, man står i som leder, vækker genklang hos mange. Og jeg er ret begejstret for hendes perspektiver på, at man skal blive i tvivlen/paradokset og arbejde med det, til man finder en form for syntese.”

 

 

 

 

 

 

Commitment in the Workspace_2

Commitment in the workplace af 
John P. Meyer og Natalie J. Allen

”Hvis jeg alligevel skal pege på en forskningspublikation, vil jeg pege på John P. Meyer og Natalie J. Allen ’Commitment in the workplace’, der udfolder teori, empirisk forskning og til en vis grad også det praktiske ledelsesarbejdet med at skabe organisatorisk commitment.

Den udfolder på meget fin vis de forskellige former for commitment, der er på spil i organisationer. Og viser hvilke dynamikker, der er på spil, når man som leder vil arbejde med at styrke commitment i sin organisation – og derved øge arbejdsmotivation, resultatskabelse og jobtilfredshed blandt medarbejderne.

Det er perspektiver, som jeg oplever, der ikke er særligt meget fremme i den aktuelle almindelige debat om ledelse – og det er en skam, for der er meget at hente.”

 

 

 

 

 

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker