Musskema.dk er samarbejdspartner med kongeligt forskningscenter

Musskema

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse er åbnet – og Musskema.dk er med som samarbejdspartner.

Af Joachim Langagergaard

Onsdag den 23. maj 2018 åbnede Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, og Musskema.dk er inviteret til at være en af centerets faste samarbejdspartnere og til at sidde i dets referencegruppe.Center for Offentlig Ledelse

Viden til gavn i samfundet
Centeret er forankret på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og skal udføre international topforskning. Men det skal ikke være forskning for forskningens skyld. Det er meningen, at den viden, centeret skaber gennem sin forskning, skal ud og gøre gavn. Primært skal den bruges til at inspirere og uddanne fremtidens offentlige ledere, så den offentlige sektor forbedres til glæde for borgere og samfund. Men det er også et erklæret formål at skabe viden, der kan anvendes i private virksomheder.

Fra Excel-ark til adfærd
De seneste år har der været meget fokus på ”new public management” i den offentlige sektor. Det har mange steder fået skyld for at fremme en ledelsesadfærd, der har reduceret mennesker og faglighed til ting, der kan rummes i et Excel-ark. Det nye center kommer til at have et helt andet fokus: Nemlig på ledelse – forstået som adfærd hos mennesker med ledelsesbeføjelser – og ikke på økonomiske styringstiltag og strukturreformer!

God ledelse giver gevinst
Det er en tilgang til ledelse, som Musskema.dk i dén grad kan tilslutte sig. Vi mener, et en virksomheds vigtigste ressource er den humane kapital, altså deres medarbejdere. En udvikling af medarbejderne er derfor en af de vigtigste udviklingsopgaver, en leder har. Og den kan betale sig.

Vores platform til medarbejderudvikling anvendes i både private og offentlige virksomheder, og vi kan se, at god ledelse med øje for medarbejdernes trivsel har en lang række positive effekter, og at der ikke er forskel på, om det er inden for det offentlige eller i det private.

Det basale i god ledelse
Hvis en organisation skal være god til at løse sine opgaver og præstere resultater, kræver det en god ledelse, for det basale i god ledelse er at sikre, at organisationen når sine mål til gavn for kunder, borgere og brugere. Derfor er det en nøgleopgave for ledere at opfylde følgende for sine medarbejdere:

  • De kan se et konkret, nærværende og ønskeligt mål med det, de laver.
  • De trives i deres arbejdsliv.
  • De oplever en faglig udvikling, der er relevant.

Medarbejdere, der kan se en mening med det, de laver, og som trives og udvikler sig, vil og kan levere store præstationer. Samtidig har det en gavnlig effekt på såvel sygefravær som fastholdelse af medarbejdere.

Ledelse på videnskabelig grund
Som samarbejdspartner med Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse ser Musskema.dk frem til at bidrage med viden om ledelsesforhold fra den brede berøringsflade, vi har med ledere i hele landet både inden for offentlig og privat regi.

Samtidig glæder vi os til at se, hvad centeret kommer med af forskningsresultater, for jo mere Musskema.dk’s arbejde med ledelse og medarbejderudvikling er videnskabeligt forankret, jo bedre. Vi tror nemlig på, at ledelse er så vigtigt et arbejde – det har jo direkte med mennesker at gøre – at det skal være på så videnskabelig grund som muligt. Vi har store forventninger til, at Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse kan hjælpe os alle sammen videre ad den vej.

Læs om Musskema.dk’s grundlæggende syn på ledelse og medarbejderudvikling i vores e-bog ”Strategisk og systematisk kompetenceudvikling. MUS Version 3.0”

 

Hent vores bog om ledelse og medarbejderudvikling her!

 

Læs mere om Center for Offentlig Ledelse her

Læs mere om samarbejdspartnerer her

Læs mere om referencegruppen her 

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker