Har du styr på dine roller som leder?

Musskema

Ledere ligner hinanden på tværs af organisationer. Det konkluderer den canadiske professor Henry Mintzberg, der i sin lange akademiske karriere inden for business og management har undersøgt og sammenlignet lederes adfærd.

Ud fra sine mange undersøgelser kom han frem til, at ledere varetager 10 roller, som kan inddeles i tre kategorier: De interpersonelle roller, informationsrollen og beslutningstagerrollen.

De forskellige lederroller kan ikke adskilles. Mangler en af rollerne, vil arbejdet i organisationen simpelthen ikke blive udført optimalt. Det er heller ikke muligt at dele rollerne imellem flere personer med mindre personerne fungerer sammen som en helhed.

Har du styr på dine lederroller? Nedenfor lister vi alle 10 roller.

 

Interpersonelle roller

Disse roller beskriver de formelle lederopgaver, der primært involverer dagligdagsbeslutninger.

 

1) Kransekagefigur

Som leder er man virksomhedens frontfigur og er mange gange tæt forbundet med organisationens image. Det betyder, at lederen til tider må deltage i arrangementer af formel og ceremoniel karakter.

 

2) Personaleledelse

Som leder står man i spidsen for en organisation og har det overordnede ansvar for, at den fungerer og leverer. Derfor må man også sikre, at medarbejderne er i stand til at passe deres arbejde. Lederen skal altså motivere de ansatte og træffe de nødvendige beslutninger for, at organisationen fungerer i det daglige.

Få inspiration til personaleledelse i vores E-bog ’Når dialog mellem leder og medarbejder udvikler’.  

 

3) Bindeled

Lederen skal ikke kun pleje forholdet med de ansatte i organisationen. Han/hun skal også skabe forbindelser uden for organisationen til f.eks. borgere eller samarbejdspartnere.

 

Informationsrelaterede roller

En anden vigtig opgave for ledere er at skaffe nyttige informationer fra kontakter inden for og uden for organisationens murer.

 

4) Overvåger

Lederen bruger sit netværk uden for organisationen til at indsamle information, der kan have betydning for organisationen. Det kan f.eks. være ændringer i omgivelserne eller skiftende forventninger til organisationen.

 

5) Informationsudbreder

Det er vigtigt at dele den indhentede information med medarbejderne, da det ofte har stor betydning for deres arbejdsopgaver eller dagligdag. Det kan man gøre ved f.eks. morgenmøder, gruppemøder eller medarbejderudviklingssamtalen.

Læs vores blogindlæg ’Få MUS-samtalen til at strække sig over hele året’. 

 

6) Talsperson

Som talsmand må lederen viderebringer noget af den indsamlede information til kontakter uden for sin egen organisation. Desuden må lederen viderebringe informationer til sine overordnede, der f.eks. har behov for information om økonomi og strategi.

 

Beslutningstagerrollen

En af lederens vigtigste roller er at træffebeslutninger på baggrund af information og autoritet.

 

7) Entreprenør

Som entreprenør tilpasser og forandrer lederen organisationen til krav og forventninger fra omgivelserne. Dette hænger sammen med rollen som overvåger, hvor lederen altid er på udkig efter nye ideer, der kan styrke organisationen. Ideerne skal så forvandles til handling, og lederen kan selv implementere ideen eller uddelegere opgaven til en medarbejder.

 

8) Problemløser

Ifølge Mintzberg kan man ikke undgå, at der opstår kriser i en organisation, og her må lederen forandre og tilpasse organisationen, så den kan håndtere disse kriser.

 

9) Ressourcefordeler

Selvom lederen er beslutningstager, må han/hun også fordele ressourcerne internt i organisationen og koordinere arbejdet, så opgaverne løses bedst muligt. Hvis man skal fordele ressourcerne, er det vigtigt at have et overblik over, hvilke kompetencer man har til rådighed i organisationen.

Læs her, hvordan du kan bruge et kompetencespind til at kortlægge og udvikle medarbejdernes kompetencer.

 

10) Forhandler

Sidst men ikke mindst må lederen forhandle med nuværende og nye medarbejdere samt personer uden for organisationen.

 

 

 

Kilde:

Mintzberg, Henry (1989) Henry Mintzberg on Management inside our strange world of organizations.

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker