Lederens fokus – under MUS samtalen: Du er guldgraver!

Musskema

Af Poul Langagergaard, CEO Musskema.dk

Når lederen sætter sig over for en medarbejder til en MUS, stiller det store krav til vilje og evne for at føre en ligeværdig dialog. Og det kræver også bevidst fokus på både medarbejderens situation lige her og nu – samt den lyst og vilje der er til at bevæge sig i retning af virksomhedens strategiske sigte og mål.

 

Guldgraverens 4 veje

Mange gange bliver det sagt ved skåltalerne: Medarbejderne er vores vigtigste aktiv i firmaet!

Spørgsmålet er så, om lederen rent faktisk agerer i pagt med sådanne udsagn, når lederen i dagligdagen spiller ping-pong med sine medarbejdere og søger at finde guldet, som virksomheden vil være så afhængig af. 

Forskerparret Marianne Kristiansen og Jørgen Block Poulsen, Aalborg Universitet, har udviklet en kommunikationsmetode, de kalder ”Guldgraverens 4 veje” – og her er mange muligheder for at blive inspireret til den dialog, som skal føres ved MUS.

Det handler bl.a. om

 • at lytte indad (lytte til sig selv, sin intuition og fornemmelse)
 • at lytte udad (se og høre sin samtalepartner… og hele tiden iagttage og justere sin kommunikation ud fra det, man ser og oplever i dialogen)

Og så skal man som leder være meget opmærksom på, når ”der sker noget” i kommunikationen, så nærmer vi os meget medarbejderens ”guld”!

De 4 veje til guldet anviser Kristiansen/Poulsen:

1. At være fødselshjælper
 • Helt overordnet holdning, hensigt og tilgang, som præger alt!
 • Gennem dialogen bidrager du til, at den anden selv finder svarene (”Kan du forklare nærmere, hvad du mener, når du siger…”)
 • Langsommere – større ejerskab, accept og motivation. Lederen giver ikke straks-svar, men leder ved at spørge og henter guldet hos medarbejderen.

2. At sige sine reaktioner højt
 • Lytter til sig selv, ”gør sig gennemsigtig” (og det sker f.eks. ved at sige sine reaktioner højt)
 • ”Jeg har svært ved at koncentrere mig, når du taler så hurtigt”
 • Samtalen bliver derved mere personlig – og mindre ”farlig”
 • Metoden stiller krav til høj etik! Kan man over for enhver samtalepartner tillade sig at være så hudløst ærlig?

3. At tjekke sine forestillinger
 • Når man afkoder samtalepartners verbale og non-verbale kommunikation – og modsat: Pas på afsporing!
 • Derfor skal man konstant tjekke sine fortolkninger og forestillinger undervejs
 • ”Det, jeg hører dig sige, er….. – er det rigtigt opfattet?” Eller: ”Det virker som om det, jeg netop sagde, gjorde dig ked af det… er det rigtigt?”

4. At sige sine iagttagelser højt
 • Meget vigtigt, at man netop lytter udad! Så man til stadighed er parat til at skabe og anvende en åbning i dialogen positivt
 • ”Dit blik flakker lidt, du kigger ned… - er der noget, du er usikker på?” Eller: ”Du bliver så stille nu, hvad sker der?”

Og når man i gensidig tillid er nået hertil, så åbner guldminen sig for fuldt gab – til begges glæde og gavn.

At udvikle guldet i min virksomhed kræver både dybde, kompetencer og indlevelse.

 

Konkret hjælp til at finde guldet – i MUS?

For at finde guldet frem på den bedst tænkelige måde, skal vi forsøge her at give nogle konkrete redskaber til MUS – og til de forskellige vinkler, man kan tænke sig i en MUS samtale.

 

Hent dine konkrete redskaber til MUS her

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker