Hvorfor bruge tid på MUS-samtaler?

Musskema

Af Joachim Langagergaard, Direktør Musskema.dk

”Vi holder ikke MUS for medarbejdernes skyld – og netop derfor bliver det i medarbejdernes interesse”. Sådan sagde en direktør for nylig, da vi drøftede, hvorfor vi år efter år inviterer til MUS-samtale.

Gevinsten skal være på begge sider af bordet.

Er de strategiske kompetencer på plads?

Alle organisationer står overfor en række reelle krav og forventninger, de skal levere på! De kommer fra kunder, borgere, ejere, politikere, konkurrenter, teknologisk udvikling, samarbejdspartnere, osv. Se illustrationens røde cirkel.

Til at kunne levere på disse krav og forventninger har organisationen en pulje af kompetencer, der dybest set er summen af medarbejdernes kompetencer. Illustreret ved den grønne cirkel.

 kompetencer.jpg

Organisationens styrke er det område, hvor de to cirkler overlapper. Organisationens styrke er jo ikke bare, det som medarbejderne hver især er gode til – men kun de kompetencer, der faktisk gør det muligt for organisationen at leve op til de krav, der stilles til organisationen.

Hvordan ser det ud om X år?

Vi håber naturligvis, at din organisation oplever et stort overlap mellem krav og kompetencer. Og det er da også vores erfaring, at de fleste organisationer har fået sig indrettet således, at de faktisk har størstedelen af de kompetencer, de skal bruge her og nu. Men hvordan ser det ud om 2 år? Eller om 5 år?

Her vil de fleste ledere kunne få øje på et større rødt felt i figuren! Ny teknologi skaber nye behov. Bilbranchen går fra diesel mod elbiler, selvkørende, mere klimavenlige, osv. Hospitaler oplever nye behandlingsformer. Offentlige organisationer konfronteres af nye politiske krav.

Dialog med medarbejderne er den eneste vej fremad!

Det er ledelsens ansvar at sikre, at organisationen råder over kompetencerne til at levere på nye krav. Hér er dialogen med medarbejderne afgørende, for man kan jo ikke bare bestille kompetencer fra en tysk leverandør. Man er ganske enkelt nødt til at gå i dialog med medarbejderne for at finde ud af, hvem der kan være motiveret og have evnerne til at begynde at udvikle de kompetencer, der skal sikre organisationens strategiske kompetencer om X antal år!

Bro-byggeri

Det helt overvejende formål med en MUS-samtale er derfor at bygge broen mellem organisationens strategiske behov for kompetencer og den enkelte medarbejders egne tanker og planer for sit eget arbejdsliv og karriere. Det er jo bestemt i medarbejdernes interesse at udvikle kompetencer, som organisationen kommer til at have afgørende brug for i fremtiden.

Skal projektet lykkes, kræver det også, at medarbejderen trives med sin plads og rolle i organisationen. I de relationer, der har betydning i hverdagen til kolleger, nærmeste leder, osv. Men også de vigtige spørgsmål om man føler sig klædt godt på til jobbet – og om man føler stolthed over den værdi, som man er med til at skabe på jobbet.

Sådan et arbejde tager tid og lader sig ikke gøre lige at ordne over kaffemaskinen – eller i korte 1:1-samtaler på 15 minutter en gang om måneden.

Forberedelse og opfølgning er afgørende!

Prioritér derfor at forberede samtalen ordentligt, så samtalens indhold ikke bliver tilfældigt. Kender du som leder ”dit røde felt”? Kan du klart sige, hvilke efteruddannelses-forslag, der vil rammen inden for det røde felt? Fællesmængden? Og hvilke, der måske ligger helt ude i det hvide felt?

Og husk, at en god MUS-samtale tager et helt år! Der skal med andre ord følges op i dagene og ugerne efter sådan en samtale. De fleste ledere har en travl hverdag og har derfor brug for et godt værktøj til dette arbejde…

Hvilke strategiske kompetencer mangler din organisation? Forberedelse til MUS-samtalen!

Hvilke kompetencer er på plads? Og hvilke krav (evt. om x år) har du ikke lige nu kompetencerne i din organisation til at levere på? Klik her og hent vores grafiske hjælpeværktøj til at identificere strategiske  kompetencer, du som leder gerne vil motivere dine medarbejdere til at udvikle.

 

Hent din guide til at identificere strategiske kompetencer til MUS samtalen!

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker