Hvordan MUS kan bringe os videre – strategisk og systematisk

Musskema

Af CEO Poul Langagergaard

Når man har været med i HR-udviklingen gennem rigtig mange år, kan det være forunderligt at se nye buzz-words poppe op og ”nye” ideer og koncepter blive udviklet og lanceret som var de næsten en ”verdensnyhed”… selvom de måske snarere har et vist familieskab med ”Kejserens nye klæder”.

MUS er et fantastisk redskab, en mulighed og et privilegium i en virksomhed. Tænk, at få lov til at sidde med hver enkelt medarbejder i en forberedt og systematisk udviklingssamtale, hvor man dels tager udgangspunkt i det strategiske sigte for virksomheden – og dels den enkelte medarbejders mulige potentiale-bidrag til at vi sammen kan nå disse strategiske mål. Ud fra et reelt udviklingsperspektiv. Nej, hvor er det altså en gave. Personligt har jeg aldrig anvendt en time på dette arbejde, som jeg som leder og chef har fortrudt! Tværtimod.

Og enhver seriøs leder er nødt til at erkende, at skal man finde ”guldet”, så er der ingen hurtig genvej. Der er kun den grundige og forberedte dialog, hvor du og medarbejderen begge er vel forberedte, hvor I for alvor går til stålet i dialogen på en anerkendende og respektfuld måde ud fra en styrkeorienteret kommunikation. Og hvor I på den måde i åben dialog er rede til at flytte jeres fokus, så det bliver bestemt af virksomhedens strategiske hensyn og medarbejderens potentialer.

Og skal dette så lykkes fremadrettet, så er det nødvendigt med systematisk opfølgning, hvor I laver aftaler skridt for skridt, følger op på aftalerne, sætter nye milestones og følger op på dem… Derved sikrer I jer, at dialogen ikke kun bliver en super spændende dialog ud fra måske ”nye” redskaber, tegninger, billeder eller kort – men at I faktisk oplever, at jeres dialog ikke kun kører i ring, men faktisk udvikler sig i en fremadskridende proces, når et mål, som er jeres fælles mål.

Det fortjener medarbejderen, lederen – og virksomheden.

Alle fortjener det bedste her!

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker