Dokumentér vidensgrundlaget med et avanceret CV

Musskema

Har du stået i en situation, hvor din uddannelsesinstitution ikke kunne udbyde et fag eller kursus, fordi I ikke kunne dokumentere vidensgrundlaget? At I ikke kunne dokumentere, at de pågældende undervisere havde den rette viden eller kompetence til at undervise i faget? Det er selvfølgelig en rigtig ærgerlig situation for uddannelsesinstitutioner, som der gerne skal findes en løsning på.

I dette blogindlæg kan ud læse, hvad der er op og ned i dokumentationen af vidensgrundlag, og hvordan Musskema.dk kan bruges som værktøj til at dokumentere det.  

 

Akkreditering af videregående uddannelser

I Danmark har vi en Akkrediteringsinstitution, som sikrer, at kvaliteten og relevansen af videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner er acceptabel.

Det betyder, at alle videregående uddannelsesinstitutioner skal igennem en institutionsakkreditering, hvor de kan vise, at de arbejder tilstrækkeligt godt med at sikre deres uddannelsers kvalitet og relevans.

Danmarks Akkrediteringsinstitution skiver følgende om deres koncept:

Akkrediteringskonceptet giver frihed til, at den enkelte institution selv fastlægger et system for kvalitetsarbejdet. Systemet skal blot leve op til bekendtgørelsens kriterier for kvalitet og relevans. Herunder er der en forventning om, at det:

  • Afspejler den enkelte institution
  • Er forankret på ledelsesniveau
  • Understøtter en inkluderende kvalitetskultur

Kvalitetssikringssystemet skal altså ikke bare opfylde kriterierne på papiret. Institutionen skal også vise, at dens system i praksis sikrer uddannelsernes kvalitet og relevans både før, under og efter en institutionsakkreditering.

Læs mere på her.

 

Brug et ledelsesværktøj til at understøtte akkrediteringen

I Musskema.dk har vi flere kunder (fx erhvervsuddannelser eller uddannelsescentre), som anvender vores digitale ledelsesværktøj til blandt andet at dokumentere vidensgrundlaget.

Til det anvendes vores CV-modul.

Den enkelte organisation opretter en spørgeramme (eventuelt i samarbejde med Musskema.dks support, som både vejleder og rådgiver) med spørgsmål til fx viden og erfaring. Underviserne kan så udfylde deres CV, og på den måde kan organisationen dokumentere vidensgrundlaget.

CV’et er altid åbent og kan løbende opdateres, hvis man opnår ny viden eller kompetencer, som skal dokumenteres. Det er også muligt at lave aftaler direkte i CV’et, så man sikrer opfølgning og et opdateret CV.

Ved at benytte Musskema.dk er det ikke blot dokumentationen i form af CV, der kommer i spil. Arbejdet med kvalitetssikringen kan også afspejles i medarbejderudviklingssamtalerne (MUS-modulet), kompetenceudviklingen (Kompetencespindelvævet) samt den daglige drift, udvikling og trivsel (Løbende 1:1).

Dermed sikrer institutionen også, at der leves op til de tre kriterier om, at det skal afspejle den enkelte institution, forankres på ledelsesniveau og understøtte inkluderende kvalitetskultur. Arbejdet med vidensgrundlaget vil så at sige afspejles på flere niveauer i organisationen.

 

Tag gerne fat i os til en snak om mulighederne

Har du spørgsmål til, hvordan du kan bruges Musskema.dk? Udfyld gerne formularen nedenfor, så giver vi dig et kald hurtigst muligt.

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker