Det bedste og mest inspirerende om god ledelse fra Folkemødet 2018

Musskema

Aldrig har god ledelse været så meget i fokus, som det var på Folkemødet 2018.
Et par dage forud havde regeringens ledelseskommission offentliggjort sine anbefalinger til bedre lederskab i det offentlige. Og tre uger før var Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse blevet indviet.

For første gang var der en fast ledelsesscene, hvor der gennem dagene var i alt 22 spændende debatter med vigtige ledelsesvinkler. Ofte med medlemmer fra Ledelseskommissionen som medvirkende.

Kan et personligt ledelsesgrundlag sikre god ledelse?
Vi havde vores eget ledelsesarrangement på IT-branchens Paratskib, som handlede om, hvordan man udøver god ledelse i kraft af at have et personligt ledelsesgrundlag.

For at få en kvalificeret debat havde vi sammensat et panel af eksperter på et højt videnskabeligt niveau og af praktikere.
Panelet bestod af: Professor Lotte Bøgh Andersen, som har siddet i Ledelseskommissionen og er centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse; tidligere CEO i Irma Alfred Josefsen, som også har siddet i Ledelseskommissionen; og Musskema.dk’s markedsdirektør Joachim Langagergaard.

Desuden deltog kommunaldirektør for Sønderborg Kommune Tim Hansen, fordi Sønderborg Kommune har implementeret et personligt ledelsesgrundlag i samarbejde med Musskema.dk.

Ledere skal være tydelige om deres personlige lederskab
Vigtigheden af et personligt lederskab var nok det, der gik mest igen i ledelsesdebatterne, og som også er en af Ledelseskommissionens anbefalinger.

Budskabet var, at ledere skal tydeliggøre:

  • hvordan de baseret på organisationens ledelsesgrundlag selv bedriver god ledelse?
  • hvordan de oversætter organisationens strategi?
  • hvilke personlige værdier deres ledelse bygger på?

Kan 46.000 offentlige ledere formulere et eget personligt ledelsesgrundlag?
Men kan man virkelig forvente, at landets ca. 46.000 offentlige ledere, er i stand til at formulere et eget personligt ledelsesgrundlag? Det var der nogle, der problematiserede.

Men samtidig stod det klart, at hvor en lokal leder sætter sig og prøver at formulere nogle statements om eget lederskab, hvad man kan tilbyde, og hvad man forventer af sine medarbejdere, dér vil der opstå et unikt ejerskab. Og gennem en åben dialog med medarbejdere vil dette kunne blive til et spændende afsæt til at revitalisere de vigtige dialoger mellem leder og medarbejder til daglig og i MUS-samtalerne.

Værdiforankret ledelse er noget af det vigtigste
I debatterne blev det fremhævet, at en af en leders allervigtigste opgaver er at sprede og forankre værdierne i en organisation. Det konkrete arbejde med værdier skal være omdrejningspunktet både i at motivere medarbejderne og i styringsdialogen med egen leder.

 Ledelseskompetencerne er afgørende – mere end faglig indsigt
Det blev understreget, at alle offentlige ledere først og fremmest skal have en stærk lederidentitet. Lederidentiteten kan kombineres med en faglig indsigt, men ledelseskompetencerne er det afgørende.

God ledelse er at sætte en meningsfuld retning via en klar vision
Det blev også pointeret, at ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater via og sammen med andre. For at lykkes som leder skal man kunne sætte en meningsfuld retning via en klar vision for sin organisation.

Offentlig ledelse skal være borgerrettet
Endelig blev det påpeget, at offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgere og samfundet er det centrale omdrejningspunkt i deres arbejde.

Offentlige ledere skal sikre, at borgerorienteringen er så stærk, at medarbejderne udlever det i deres daglige arbejde.

Læs mere
Musskema.dk har lavet en drejebog for, hvordan du kan arbejde med dit personlige lederskab.
Læs mere her 

 Tag med på en billedkavalkade fra Musskema.dk’s ledelsesdebat på Folkemødet 2018 Se her

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker