Find balancen mellem drift og udvikling

Musskema

”Vi er nødt til at fokusere på driften lige nu”.

”Vi skal have fokus på de timer, der kan faktureres”.

Måske har du hørt dig selv sige sætninger som disse til dine lederkollegaer, dine medarbejdere eller HR.

Det kan fx skyldes, at:

 • Ordrelisten er lang, og I har derfor svært ved at følge med.
 • Der skal rettes op efter en ”dårlig” periode – enten økonomisk, ordremæssigt eller driftsmæssigt.

Der er med andre ord fokus på, at medarbejderne skal skabe endnu flere og endnu bedre resultater. Det kræver ledelse, for ledelse gør en forskel. God og anerkendende ledelse, der kan give medarbejderne motivationen samt de rette forudsætninger for at levere.

Som leder har du en række forskellige fokusområder. Vi illustrerer det gerne med denne trekant, der definerer lederens udfordringer og mål.

Lederens udfordringer og mål

Trekanten består af tre sider:

 • Drift og økonomi
 • HR, medarbejdere
 • Udvikling/innovation

Vi siger gerne: ”Mangler en af disse sider i trekanten, falder det hele sammen”. Er der ikke fokus på drift og økonomi, men blot medarbejderne og udvikling, opnår du formentlig ikke de optimale resultater. Mangler udviklingen og innovationen, risikerer du at gå glip af uudnyttet potentiale. Mangler den strategiske kompetenceudvikling og fokus på teamdynamikken, risikerer du at mangle kompetencer i dit team på sigt, medarbejdere der forlader jer eller ikke trives og dermed heller ikke præsterer.

I dette blogindlæg gennemgår vi de tre fokusområder, samt hvordan du håndterer en periode med særligt fokus på driften.

 

Giv medarbejderne motivation til at drifte

Under drift og økonomi fokuserer lederen på visioner og mål for sit team. Altså, hvilke mål vi skal nå på den korte og den lange bane. Det er vigtigt, at disse visioner og mål brydes ned til helt konkrete arbejdsopgaver, som fordeles blandt medarbejderne i teamet. Samtidig er det altafgørende, at du som leder illustrerer koblingen mellem de helt konkrete arbejdsopgaver og den overordnede vision. Det er med til at øge motivationen, når vedkommende ser sin vigtige opgave i det store billede.  

Katedral__skrift

Se fortællingen om at skabe motivation i denne video ’Hvad har mennesker i en organisation til fælles med æbletræer?’

Det er også under drift og økonomi, at lederen måler på de helt konkrete resultater og kvaliteten af dem:

 • Hvor gør vi det rigtig godt?
 • Hvor kan vi gøre det bedre?
 • Hvor mangler vi redskaber/budget m.m. for at nå målene?

 

Strategisk kompetenceudvikling og teamdynamik

Trekantens anden side fokuserer på HR – eller medarbejderne i teamet. Under dette fokusområde arbejder lederen med strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Efterhånden som markeder, brancher og samfund ændrer sig, skifter efterspørgslen og dermed også behovet for kompetencer blandt medarbejderstaben. Det er vigtigt, du som leder er på forkant med denne ændring og i dialogen med medarbejderne, planlægger deres professionelle udvikling, så I også fremadrettet kan levere de resultater, der ventes af jer.

kompetencer

Samtidig er fokus på medarbejderudvikling med til at skabe fastholdelse, da medarbejderens karriere tages seriøst. Der er med andre ord ikke så stor fare for, at vedkommende oplever at sidde fast i et job uden udvikling – og dermed uden fremtidsperspektiv.

Det kan dog ikke undgås, at en medarbejder før eller siden forlader organisationen. I sådanne tilfælde ligger der et stort arbejde i at finde den rette kandidat og samtidig undersøge, om nogle af kompetencerne blomstrer hos de øvrige medarbejdere i teamet. Det er en investering at ansætte nye medarbejdere, derfor er det vigtigt, kompetencebehovet er afklaret på forhånd.

Det er også under dette område, at arbejdet med teamdynamikken, ansvarsområder osv. foregår, så medarbejderne er trygge ved teamet – både i løbet af arbejdsdagen og i forbindelse med opgaveløsningen.

 

Vær forberedt på muligheder og udfordringer

Det sidste fokusområde er udvikling eller innovation. Som leder, er det vigtigt, du har et forandringsberedskab, så I er klar til at håndtere forandringer på alle mulige parametre. Det gælder både i forhold til at takle udefrakommende ændringer, men også egne strategiske valg, som kan have betydning for udviklingen og væksten i organisationen.

 

Perioder med fokus på driften

Der kan sagtens være perioder, hvor fokus ligger til den ene side af trekanten – fx på driften. Det er blot vigtigt, du husker at indhente det forsømte på de andre parametre på andre tidspunkter.

Perioder med særligt fokus på drift er typisk præget af travlhed, og medarbejderne kan godt få en oplevelse af at skulle løbe endnu hurtigere for at skabe resultater.

Det øger risikoen for:

 • Fejl i form af fx intern kommunikation – det går for stærkt, så vigtige detaljer ikke kommer med i overleveringen.
 • Løsninger der ikke bliver gennemtænkt, eller bliver truffet hen over hovedet på dem, som burde være med, fordi det går for stærkt.
 • Urealistiske deadlines, fordi der ikke er tid til at planlægge. Det øger presset yderligere og giver anledning til stress og mistrivsel.
 • En oplevelse af blot et skulle producere løsninger/leverer de samme resultater om og om igen – der er altså ingen variation eller mulighed for udvikling og læring.

Derfor er det enormt vigtigt, at du som leder er i tæt dialog med dine medarbejdere. Som vi beskrev under afsnittet om drift og økonomi, er det største fokus i forbindelse med driften at skabe motivationen blandt medarbejderne.

Vi anbefaler, at lederen jævnligt holder 1:1-dialoger med medarbejderne – fx hver uge eller hver anden. Under disse samtaler kan I tale om de helt konkrete arbejdsopgaver, deres betydning for helheden samt prioriteringen af dem. I får også mulighed for hurtigt at feje eventuelle forhindringer af vejen, før de opstår. Under disse dialoger får du en unik mulighed for at fornemme status hos dine medarbejdere. Føler de sig pressede? Har de svært ved at nå i mål med opgaverne? Er der nogle problemer i teamet? Osv.

Læs eventuelt vores blogindlæg om at forebygge stress.

Har du ensidig fokus på ”bundlinjen”, når du den næppe. Har du derimod fokus på de elementer, som skaber bundlinjen – motiverede og kompetente medarbejdere samt øje for markeder og udviklingspotentialer – så når du den.

Du kan læse endnu mere om at skabe motivation i blogindlægget ’5 konkrete råd til at skabe gode betingelser for medarbejderne’.

 

Vil du prøve vores 1:1-modul?

Billede til blogindlæg

Prøv en gratis DEMO

 

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker