Sådan praktiserer I APV under Corona-epidemien

Musskema

Vi oplever alle i øjeblikket, at vores hverdag og arbejdsliv er anderledes. Kendte og velfungerende processer skal gentænkes. Praktiske funktioner skal overvejes på ny.

Det samme gælder arbejdet med arbejdspladsvurderingen (APV). Vi får jævnligt spørgsmål fra vores kunder om, hvordan de skal forholde sig til den pligtige 3-årige APV. Derfor har vi været i tæt dialog med Arbejdstilsynet for at få konkrete svar på nogle af spørgsmålene.

I dette blogindlæg har vi samlet spørgsmål og svar.

 

Spørgsmål 1:

Når medarbejderne arbejder hjemmefra på grund af Corona-epidemien – er vi så som arbejdsgiver forpligtig til at lave APV på denne ad hoc-hjemmearbejdsplads?

Svar:

I princippet påvirker Corona-epidemien ikke de almindelige retningslinjer for arbejdspladser og arbejdspladsvurderinger. Under normale omstændigheder, farer Arbejdstilsynet ikke ud og tjekker, om alt er som det bør være på hjemmearbejdspladserne. Men virksomheden skal kunne dokumentere, at der er en generel meldemulighed fra medarbejderen, hvis noget ikke er OK. Sådan vil det også være i under Corona-epidemien.

 

Spørgsmål 2:

Hvad gør vi, når vi skal gennemføre en ”almindelig APV” her midt i en tid (fx juni-august 2020), hvor Corona og hjemsendelse fylder hos folk og kan skævvride svarene?

Til det er der to muligheder:

1) Hvis en APV skulle have været gennemført f.eks. i månederne juni-august 2020 – og man frygter, at svarene i høj grad vil tage farve efter hjemmearbejdes-Corona-situationen – så kan virksomheden træffe en beslutning om at udskyde den pligtige 3-årige APV i f.eks. 3-4 måneder, og håbe på mere normaliserede forhold.

Hvis man lægger et notat til beslutningen om, at alle medarbejdere har fået tilbud om direkte at kontakte arbejdsmiljøgruppen, hvis de har noget presserende, som så kan håndteres løbende, så vil Arbejdstilsynet aldrig have bemærkninger til det. Tværtimod.

2) Den anden mulighed er, at man i overskrifterne i selve APV-spørgerammen indkredser og tydeliggør, hvad medarbejderen skal have i fokus – om det er ”den almindelige situation” eller den helt særlige situation, ”Corona-situationen”. Så har man gjort en indsats for at skille tingene ad.

 

Spørgsmål 3:

Skal vi komme omkring selve Corona-epidemien i vores arbejdspladsvurdering?

Svar:

Nej. Arbejdstilsynet har ikke særlige ønsker eller behov for spørgsmål særligt omkring Corona-situationen i den almindelige APV.

Du kan læse meget mere om, hvad kravene er til en almindelig arbejdspladsvurdering i vores blogindlæg ”Arbejdspladsvurdering: Lav et lægetjek af din virksomhed”.

 

New call-to-action

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker