5 gode råd til at forbedre dine MUS-samtaler

Musskema

Siden jeg i 1980’erne begyndte at føre MUS-samtaler med mine medarbejdere og mellemledere, har der været en ongoing diskussion om værdien af MUS-samtaler.

  • Nogle ledere har skønnet, at MUS-samtalerne ikke var tiden værd.
  • Andre ledere har måske gerne villet holde MUS-samtaler og været optaget af den gode dialog, men har måttet erkende, at det ikke for alvor rykkede nok.
  • Og endelig har vi så været en lang række ledere og chefer, som har erfaret, at intet enkeltstående ledelsesredskab er så stærkt og så dynamisk forandrende i en organisation – som netop: MUS-samtalerne.
  • Hvordan kan tre typer ledere vurdere så forskelligt? Det skal vi se på her…

mus-i-3-faser.jpg

MUS-samtalerne skal både være gode dialoger, ja, brandgode dialoger – og være samtaler, som skridt for skridt fører os et andet sted hen i morgen, sammen og samlet.

Hvordan får MUS-samtalerne en så vital betydning i en organisation?

Det sker ved, at vi alle erkender, at MUS-samtalen består af 3 faser, som hver har sit eget liv – men som først i det samlede samspil bliver den vitale motor for en ny og bedre fremtid for alle parter!

  • FØR: Forberedelsen
  • Under: Selve samtalen
  • Efter: Opfølgningen

Stephen Covey har lært os 2 vigtige ting: 1. Begynd med slutningen! Altså: hvad vil vi have ud af MUS-samtalen? Medarbejder, leder, organisation? 2. Gør så det første først! Dvs. tilrettelæg processen, så I opnår, hvad I gerne vil!

 

Få 5 gode råd til bedre MUS samtaler!

 

 

Lad os tage en snak om mulighederne

Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning

Co-worker